Tổng hợp thông tin server Map 110 (Cập nhật: 08/05/20)

Các thông tin chung: Max cap 110, Mastery 330, Item Son D11, Phụ bản TGLQ săn son A son B

Giới hạn 5 acc/1 IP. Các quán net, hoặc nơi có nhiều người chơi vui lòng liên hệ GM

Thời gian bảo trì đình kỳ: 6h đến 6h15 sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần (Bảo trì 15 phút)

IP Server: 115.146.123.239

Nạp silk: Liên hệ trực tiếp GM qua Zalo, FB. Khuyến mại vào 01, 11, 21 hàng tháng.

Tẩy point, đổi tên NV: 20h-21h hàng ngày. Phí 100m, 400m.

Các vấn đề giao dịch trong game. GM chỉ hỗ trợ các giao dịch = gold, hoặc đổi đồ. Không hỗ trợ giao dịch = VND hoặc thẻ. Thời gian hỗ trợ 20h đến 21h30 hàng ngày.

Các vấn đề liên quan đến bot, GM không xử lý được. A E post bài lên nhóm nhờ trợ giúp.

Các vấn đề về hack, lừa đảo sẽ được hỗ trợ khi có báo cáo trên nhóm FB, Zalo

Các sự kiện được tổ chức thường xuyên hoặc theo định kỳ. Sẽ được thông báo trên nhóm FB, Zalo

Không duyệt hoặc xóa các bài đăng liên quan đến kích động bạo lực, các thông tin nhạy cảm, liên quan đến chính trị và các vấn đề vi phạm pháp luật. Cũng như các bài viết bán hàng = VND hoặc bằng thẻ.

GM hỗ trợ từ 7h đến 23h hàng ngày. Ngoài thời gian này chỉ giải quyết các vấn đề khẩn cấp.