STTTên nhân vậtLevleGold
1 MaryLe 92 13706654471
2 Lyna 120 7791511757
3 KGiLaKThe 110 7642171518
4 CauBanh 120 5977976671
5 Miss_Hera 26 5492462720
6 _12X1_ 120 4879380514
7 TienLan 104 4342027159
8 ViRutCoRoNa 103 4253123701
9 RingRingDong 103 4223339530
10 nhjnla_chet 120 3601157370
11 HuanDz___ 118 3454549766
12 AndyToan 110 3266974636
13 Xuan_TS 1 3251370639
14 Lieu 120 3054336116
15 MinhHiep___ 120 2908159389
16 nunu_ 43 2782144310
17 TheQueen 95 2749244010
18 Ashe 111 2737790770
19 __TungLam__ 110 2682521053
20 NghiGa 120 2663270510