STTTên nhân vậtLevleGold
1 _RubicNghiem 120 19066355193771
2 Keo_Mutt 120 10140126289685
3 I_Hen_I 120 5921516992606
4 Baby_devil 120 4748760414171
5 DopCuRaNhot 120 4116843329570
6 NhoTamTit 120 3926007449151
7 KGiLaKThe 120 3266980377770
8 No1_Duong 120 2725637484053
9 ___SKT_Plus 120 2400798424762
10 Love_Rubic 120 2282297249091
11 LS2k 1 2268107590471
12 _NTL 120 2250542806064
13 NCP 120 2243746571544
14 iCloud 120 2028633895542
15 _SuSu_Phan__ 108 2000009405980
16 ChichSongHit 120 1926761363972
17 BaByXiTin___ 120 1827678913808
18 Cuong_Dolce 29 1523565772378
19 l_ATULA_WE_l 120 1461637590854
20 BeKhung 120 1279937620619