STTTên nhân vậtLevelSP
1 MFA_HongKong 130 46999211
2 Mr_Tuyen_ 130 64181245
3 Wv028 130 97166536
4 Vw029 130 94373446
5 Rua_Win 130 59373481
6 QuyetDzai 130 50503601
7 ViRut_01 130 21977124
8 BoNenConDau 130 111400085
9 Vu_Cong 130 273768441
10 Hoa_MinZy 130 33191180
11 BacKimThangz 130 271882481
12 _DungNhinDeuTao 130 194846104
13 ch2ngthuythu 130 73782079
14 __One_Love__ 130 51096132
15 _MQQ5___ 130 88805582
16 _MQQ6_ 130 124397845
17 Katakuri_1 130 21552157
18 Katakuri_2 130 19028591
19 _G4u_Bar_1 130 16709444
20 _G4u_Bar_2 130 17453034