STTTên nhân vậtLevelSP
1 NgocChuot 120 7733701
2 KeHuyDiet 120 2135709
3 _BQ_ 120 9122804
4 Rus_II 120 8621811
5 Sakura__Hell 120 581985
6 No1 120 7360595
7 CoUtDeThuong 120 13757515
8 Bad_HuyDiet 120 230797
9 SoryLove 120 14120244
10 Dam_HuyDiet 120 4918031
11 _BQ1_ 120 2174079
12 No2 120 9919115
13 PeSuSu 120 13356047
14 _BQ2_ 120 5036577
15 No4 120 10486438
16 No5 120 11040693
17 _BQ3_ 120 7356639
18 No7 120 6022330
19 Plus 120 7597356
20 BeDaiCa 120 10052861