Bảng xếp hạng GOLD nhân vậtSTTTên nhân vậtLevleGold
1 CuongSro 77 325,770,918
2 iTianKing3 107 291,831,653
3 iTianKing1 108 281,252,569
4 iTianKing4 108 265,563,316
5 iTianKing5 107 264,406,032
6 iTianKing6 106 242,620,704
7 iTianKing7 107 238,392,887
8 Qc_Khoa 1 229,287,976
9 iTianKing2 107 217,867,367
10 Joanna 105 197,591,946
11 iTianKing8 106 178,503,501
12 Hector 105 172,914,562
13 UEH_8 103 146,465,855
14 UEH_6 103 130,355,413
15 UEH_2 103 129,595,079
16 Shopee 102 123,446,470
17 iphone7 105 96,553,278
18 BeNhaQue____ 22 96,308,778
19 QuynhXinh 94 92,703,479
20 UEH_5 102 91,998,085
Tên đăng nhập
Mật khẩu