Bảng xếp hạng GOLD nhân vậtSTTTên nhân vậtLevleGold
1 iTianKing3 108 328,975,294
2 CuongSro 78 328,952,315
3 iTianKing1 108 308,583,771
4 iTianKing4 108 276,265,322
5 iTianKing5 107 275,188,062
6 iTianKing6 107 271,412,617
7 iTianKing7 107 249,299,878
8 iTianKing2 107 238,522,494
9 Qc_Khoa 1 229,287,976
10 Joanna 105 205,868,194
11 iTianKing8 106 189,316,412
12 Hector 105 180,605,617
13 UEH_2 103 179,541,853
14 UEH_8 103 153,941,681
15 UEH_6 103 137,784,144
16 Shopee 102 130,868,810
17 UEH_5 103 99,311,664
18 UEH_1 104 96,653,660
19 BeNhaQue____ 22 96,308,778
20 QuynhXinh 95 96,018,664
Tên đăng nhập
Mật khẩu