Bảng xếp hạng GOLD nhân vậtSTTTên nhân vậtLevleGold
1 MaryLe 92 13,706,654,471
2 Lyna 120 7,791,519,300
3 KGiLaKThe 110 7,642,171,518
4 CauBanh 120 5,977,992,270
5 Miss_Hera 26 5,492,462,720
6 _12X1_ 120 4,879,380,514
7 TienLan 104 4,342,027,159
8 ViRutCoRoNa 103 4,253,123,701
9 RingRingDong 103 4,223,339,530
10 nhjnla_chet 120 3,601,157,370
11 HuanDz___ 118 3,454,562,998
12 AndyToan 110 3,266,974,636
13 Xuan_TS 1 3,251,370,639
14 Lieu 120 3,054,336,116
15 MinhHiep___ 120 2,908,162,802
16 nunu_ 43 2,782,144,310
17 TheQueen 95 2,749,244,010
18 Ashe 111 2,737,790,770
19 __TungLam__ 110 2,682,521,053
20 NghiGa 120 2,663,270,510
Tên đăng nhập
Mật khẩu