Bảng xếp hạng SP nhân vậtSTTTên nhân vậtLevleSP
1 [GM] Test 1 10000000
2 QLHC_03 83 8054061
3 Luxury 83 8030699
4 3BuongChuoi9 70 8030364
5 YuaMikami 70 8017798
6 iTianKing 51 8016818
7 cuicuibar1 68 8014654
8 JBong 47 8011927
9 Smile 46 8011154
10 BaoBao 45 8010748
11 RiaSakurai 70 8010499
12 BlueSnow 67 8010350
13 VTD 53 8009995
14 asdddaAWQ 43 8009341
15 asdas 41 8008809
16 fxdzs 43 8008717
17 asd2 42 8008628
18 as3 41 8008473
19 Joker 43 8008403
20 asd1 40 8008391
Tên đăng nhập
Mật khẩu