Bảng xếp hạng SP nhân vậtSTTTên nhân vậtLevleSP
1 [GM] Test 1 10000000
2 QLHC_03 83 8054061
3 Luxury 83 8030699
4 3BuongChuoi9 70 8030364
5 YuaMikami 70 8017798
6 iTianKing 51 8016818
7 cuicuibar1 68 8014654
8 RiaSakurai 70 8010499
9 BlueSnow 67 8010350
10 VTD 53 8009995
11 asdddaAWQ 43 8009341
12 asdas 41 8008809
13 fxdzs 43 8008717
14 asd2 42 8008628
15 as3 41 8008473
16 asd1 40 8008391
17 Eri3 41 8008327
18 NG17 41 8008324
19 NG15 41 8008144
20 NG16 41 8008144
Tên đăng nhập
Mật khẩu