Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Peter_Anh_96
95
19,217,651,598 gold
2
VipND
100
16,975,974,447 gold
3
No1
1
15,987,674,240 gold
4
TieuLinhNhi
81
15,983,636,261 gold
5
__Vera__
99
12,985,625,217 gold
6
Thane
100
10,963,003,259 gold
7
QuaKhuVeEm
94
10,094,460,177 gold
8
e123d12
95
10,003,341,611 gold
9
TuanPT2
92
10,003,303,756 gold
10
V1
81
10,003,056,517 gold