Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Tuyet
110
15,024,306,254 gold
2
VuaBoCap
110
4,703,305,421 gold
3
CuiBap
110
4,029,864,541 gold
4
Prince_DH
110
3,644,600,279 gold
5
HiepXongChay
41
3,500,023,957 gold
6
LinhKhue
110
2,859,301,792 gold
7
_20E1_1
104
2,283,646,644 gold
8
1phatNatChim
1
2,105,000,000 gold
9
ABCDEFGH
11
1,852,586,176 gold
10
_OMO_
110
1,832,439,632 gold