Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
LangTu_20
110
2,613,584,069 gold
2
HAMVUI11
110
2,287,544,464 gold
3
_OMO_
110
998,377,386 gold
4
dan66
27
546,542,674 gold
5
_HALOWIN_
110
492,166,516 gold
6
NhungXinhPT1
110
312,816,310 gold
7
Rus_II
107
284,227,996 gold
8
Kave_Bodau5
41
273,832,752 gold
9
_DaiCaPI_
110
232,256,208 gold
10
_HacLong_
99
174,870,169 gold