Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
VipND
100
5058246
2
Yorn
100
4977249
3
Richter
100
4962260
4
Thane
100
4906512
5
Tuyet
100
4673904
6
Florentino
100
4610600
7
Sinestrea
100
4289857
8
TracNhatPham
100
2973896
9
HoaiAn
100
2941844
10
Taxi_VinFast
99
5541818
11
__Vera__
99
4240588
12
Ilumia
99
3984378
13
LangTu_20
96
5011659
14
Phuong___0t
96
4189927
15
__TheKing__
95
4898971
16
e123d12
95
4538665
17
Peter_Anh_96
95
4529751
18
Violet
95
4281748
19
__Bar__Anh_1
94
5177503
20
__Bar__Anh_2
94
5044328