Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
HuynhHiP
110
13287869
2
XuanBacPT3
110
9621798
3
__BoMay__
110
9359577
4
_BoMay_
110
9296995
5
XopBar3
110
9289629
6
_bar3_
110
9230606
7
_bar1_
110
9230577
8
__MsXynh__
110
9125234
9
_MsXynh_
110
9027548
10
_SUN_
110
8943150
11
_bar2_
110
8875359
12
DiVoBarr
110
8862752
13
_lexu_
110
8845736
14
_OMO_
110
8739784
15
_HALOWIN_
110
8724813
16
XopBar2
110
8707735
17
XuanBacPT2
110
8690153
18
_HALOWIN2_
110
8688810
19
XopBar1
110
8680948
20
MonWiz3
110
8549668