Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
HuynhHiP
110
13287869
2
1994
110
6204499
3
TOP3
110
5772306
4
KingOfThief
110
5739751
5
No1
110
5667047
6
BoTom
110
5628939
7
TimLaiQuaKhu
110
5560288
8
bactieuphong
110
5543280
9
VipND
110
5489882
10
BinhDuong95
110
5380959
11
ChiCanHet
110
5356037
12
69
110
5077560
13
LinhKhue
110
5026138
14
LeHuyet_Tieu
110
5019826
15
DongNai95
110
4992902
16
LanhSunChim
110
4956246
17
VietNam95
110
4924169
18
ThaiNguyen95
110
4830878
19
Quen
110
4626428
20
ADA
110
4612496