Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
XuanBacPT3
110
9621798
2
__BoMay__
110
9359755
3
_BoMay_
110
9296995
4
XopBar3
110
9289808
5
_bar3_
110
9230758
6
_bar1_
110
9230729
7
__MsXynh__
110
9125412
8
_MsXynh_
110
9027725
9
_SUN_
110
8943302
10
_bar2_
110
8875511
11
DiVoBarr
110
8862929
12
_lexu_
110
8845888
13
_OMO_
110
8739936
14
_HALOWIN_
110
8724965
15
XopBar2
110
8707914
16
XuanBacPT2
110
8690153
17
_HALOWIN2_
110
8688962
18
XopBar1
110
8681127
19
MonWiz3
110
8549844
20
MonWiz1
110
8443055